SIA “LicGotus”, vienotais reģ.Nr.40003305341 (turpmāk – Mēs), lūdz klientu iepazīties ar www.licgotus.lv un www.egotus.lv  sīkdatņu noteikumiem.

KĀPĒC LICGOTUS LIETO SĪKDATNES?

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai gūtu priekšstatu par to, kā mūsu mājaslapas pakalpojums tiek izmantots, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs,  un tas arī palīdz mums turpmāk uzlabot mājaslapu, lai Jums to  būtu ērti lietot. Ar sīkdatņu palīdzību Mēs iegūstam spēju saglabāt Jūsu, kā lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt Jūs un atbilstoši reaģēt, kamēr Jūs lietojam Mūsu mājaslapu. Bez sīkdatņu izmantošanas, Jums nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas Mūsu mājaslapas funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām, Mēs izmantojam obligātās, funkcionālās, analītiskās un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājaslapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs.

Jūsu pārlūkprogramma vai ierīce parasti ļauj mainīt iestatījumus, kas attiecas uz sīkdatņu izmantošanu un apmēru, kā arī uz pašreiz glabātajām sīkdatnēm. Informāciju par to, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, lūdzu, meklējiet savas pārlūkprogrammas vai lietotās ierīces uzziņas informācijā. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org.

MĒS LIETOJAM GOOGLE ANALYTICS.

Šajā mājaslapā tiek izmantotas uzņēmuma „Google Inc” programmas „Google Analytics” radītas teksta sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt apmeklētāju darbības interneta vietnē www.licgotus.lv un www.egotus.lv . Šim nolūkam tiek apkopota tāda standarta informācija kā pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese un anonīma informācija par Jūsu darbībām interneta vietnē.

Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat mūsu mājaslapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveriem ārvalstīs (kuri var neatrasties Latvijā vai Eiropas Savienībā) un tur saglabāta. Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (https://www.google.com/intl/lv/policies/terms/) un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (http://www.google.com/analytics/terms/us.html) Google minēto informāciju izmantos, lai Mūsu vajadzībām izvērtētu, kā Jūs lietojat interneta vietni, un lai sagatavotu pārskatus par lietotāju aktivitātēm vietnē.

Mūsu mērķis nav izmantot sīkdatnes, lai atrastu vai vāktu jebkādu identificējošu informāciju par interneta vietnes www.licgotus.lv un www.egotus.lv apmeklētājiem, kā arī mēs neļausim to darīt nevienai trešajai personai.

Jūs varat tikt izslēgts no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un aktivizējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881 vai http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de) papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics.

Mēs izmantojam gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu), gan pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku laika periodu). Mūsu mājaslapa www.licgotus.lv un www.egotus.lv izmanto sekojošas Veiktspējas/analītiskās un funkcionālās sīkdatnes:

Mērķis Apraksts
Obligāti nepieciešamās Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas lai varētu pārvietoties mājaslapā, izmantot tās sniegtās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm Mūsu mājaslapa nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, nodrošinot Jūsu pieprasītos pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu lietotajā iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta attiecīgās interneta vietnes pārlūkprogramma.
Veiktspējas/analītiskās sīkdatnes Sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto šo mājaslapu, piemēram, lai noteiktu kādas mājaslapas sadaļas tiek visbiežāk apmeklētas, kā arī, lai noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem paziņojumus par kļūdām. Šīs sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.
Funkcionālās sīkdatnes Šīs sīkdatnes ļauj Mūsu mājaslapai atcerēties Jūsu veiktās izvēles (piemēram, lietoto valodu u.tml.) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas.
Mērķa/reklāmas sīkdatnes Šīs sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošos Mūsu pakalpojumus vai adresētu konkrētai lietotāja interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar mājaslapas (vietnes) īpašnieka (Mūsu) atļauju izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Šīs sīkdatnes lietotāja iekārtā tiek uzglabātas patstāvīgi.

 

Kādiem mērķiem (nolūkiem) Mēs izmantojam sīkdatnes:

  • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
  • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
  • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
  • lietotāju autentifikācijai
  • aizsardzības nodrošināšanai.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot Mūsu mājaslapu, tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm,
to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Piekrišanas atcelšana un sīkdatņu iestatījumu pārvaldīšana

Nepieciešamo sīkdatņu un darbības sīkdatņu izmantošana ir nosacījums Mūsu mājaslapas lietošanai. Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā savā interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, Jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai atķeksējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus Jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs “iespējas” vai “preferences”.

IP adreses

Jūsu IP adrese ir numurs, kas piešķirts Jūsu datoram, kad Jūs pieslēdzaties internetam, un no kura Jūs apmeklējat interneta vietnes, t.sk. Mūsu mājaslapu www.licgotus.lv un www.egotus.lv

Jūsu tiesības

Informāciju par Jūsu kā personas datu subjekta tiesībām atradīsiet Mūsu mājaslapas Privātuma politikā.

Šī sīkdatņu politika var tikt grozīta. SIA LicGotus ievēro tiesību aktus, kas regulē sīkdatņu izmantošanu.

Kontaktinformācija

Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar Mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas pieejama mūsu mājaslapā, sadaļā Kontakti.